Management coaching

Management coaching, het ontwikkeling van je persoonlijk leiderschap.

Als leidinggevende heb je persoonlijke kracht nodig om jezelf staande te houden tussen de veelheid van belangen en in verbinding te kunnen blijven met jezelf en de mensen met wie je samenwerkt. Dit vraagt om een authentieke basishouding en de moed om oprechte en waardegebonden keuzes te maken. Persoonlijk leiderschap; erken het intellect en de creativiteit van anderen, voel tegelijkertijd waardering voor je eigen bijdrage.

Management coaching, het ontwikkeling van je persoonlijk leiderschap

“Onder druk aan de verwachtingen van je omgeving voldoen, zorgt ervoor dat je als leidinggevende niet meer in verbinding met jezelf, met je eigen behoeften, innerlijke drijfveren en inspiratiebronnen staat”

Vanuit dit perspectief kan je je professionele effectiviteit als leider niet los zien van je persoonlijke ontwikkeling. Als leidinggevende loop je in deze tijd het risico zelf klem te komen zitten wanneer je er niet in slaagt tot een goede afstemming te komen tussen je persoonlijke mogelijkheden en behoeften, eisen en verwachtingen van de buitenwereld (overbelasting, stress, burn-out). Eigen leiderschap is een competentie die je geleidelijk aan kunt ontwikkelen. Coaching versnelt dit leerproces.

  • In welke mate heb jij aandacht voor persoonlijk leiderschap?
  • Hoe stimuleer jij teamleden zelf verantwoordelijkheid te nemen?
  • Hoe geef je vorm aan je verantwoordelijkheid als leider en het vinden van de juiste maat in leiderschap?
  • Op welke manier ben jij transparant over wat je hierin van belang vindt en over wat je hierin zelf ervaart?
  • Welke mogelijkheden zie je om met deze spanningsvelden om te gaan?
  • Met wie in je omgeving zou jij deze spanningsvelden kunnen bespreken, als je hier behoefte aan hebt?

Ik bied een luisterend oor, een spiegel, een vraagbaak, een potentieel om je kennis en ontwikkeling te laten groeien.

Contact met Mikpunt
  • e-mail:
  • telefoon: 06-46286249
  • via het contactformulier
Mikpunt op Facebook
Aanmelden nieuwsbrief
Aanmelden voor de nieuwsbrief van Mikpunt Counseling en Coaching

Wil je de nieuwsbrief van Mikpunt Counseling en coaching ontvangen?


aanmelden